I min barnehage, som i mange andre, jobber vi med forskjellige temaer, fagområder og satsningsområder som går hele tiden i hverandre. Det pedagogiske innholdet er tilpasset etter barns alder og forutsetninger, og ut fra barnas perspektiv. Det fine er at i barnehagen jeg jobber i, yogaen spiller en viktig rolle og i slike prosjekter er yoga et nyttig verktøy i det pedagogiske arbeidet.

Barneyoga er en trygg og nyttig kroppslig aktivitet som alle barna kan delta i uansett forutsetninger. Vi inviterer barna til en variert og allsidig kroppslig reise der barna selv velger sitt bevegelsesmønster basert på deres egne premisser. Barna får uttrykke seg gjennom kropp og bevegelse. Opplevelse av en naturlig veksling mellom aktivitet og hvile skaper balanse og rom for noe nytt.

I denne artikkelserien deler jeg med dere hvordan man kan flette inn yoga i barnehagens hverdag 🙂

Ønsker du å lære mer om hvordan integrere yoga i barnehagen, samt lære mer om yogasekvenser relatert til fagområder og forskjellige temaer vi jobber med i barnehagen er du velkommen på mine kurs eller workshops.

Fagområde – Kropp, bevegelse, mat og helse

Dette er et veldig viktig og stort tema relatert til vår indre og ytre kropp.

Tema – Følelser

Med dette temaet avslutter vi fagområdet som dreier seg om kroppen vår.

Fra den fysiske kroppen går vi forsiktig dypere inn i våres indre, nemlig der følelser bor.

Vi har mange forskjellige følelser. Noen ganger er følelsene plagsomme , noen ganger har vi følelse som gjør at vi kjenner oss vel. Det kan oppleves at følelser forstyrrer oss i hverdagen, men de kommer med viktige beskjeder til oss. Følelser forteller oss om hvordan vi har det og hva vi trenger.

Samlingsstund:

Sammen med barn diskuterer vi om forskjellige følelser og hva som gjør dem glad, og hva som gjør dem trist, sint eller sliten.

Og vi reflekterer over hvordan kjennes følelser i kroppen.  For kroppen viser hva vi føler, og hvordan vi har det inni oss. Når vi er triste,så gråter vi, vi smiler når vi er glad, vi blir rød i ansiktet når vi er flau.

Vi kjenner kanskje en klump i magen når vi er redde for noe, og en varm følelse i hjertet når vi er glad?

Det er alltid spennende å snakke med barn om følelser. Jeg elsker  å høre på de kloke barnas tanker om følelser og morsomme fortellinger relatert forskjellige følelser.

Det å snakke med barn om følelser og øve litt på det, gjør at barna blir mer bevisste på følelsene sine og det er lettere for dem å uttrykke følelsene sine.

Yoga stund:

Vi utforsker følelser fra et yoga perspektiv. Gjennom yoga blir barna bevisst om hvilke følelser de prøver å lukke inne og hvilke følelser som skriker om å få komme ut.

En av de viktigste barnehagens oppgaver er å lære barna gjennom yoga å lytte til kroppen sin, følelsene sine, kjenne på dem og akseptere dem. Målet er å få fram de genuine her og nå følelsene, som gjør barna unike. Det er helt greit å la følelser få komme ut, ikke lukke dem inne og bare videre i livet. Gjennom å vise emosjonelle sider av oss, viser vi sanne våres natur og legger grunnlag for en sunt utvikling både fysisk og mentalt.

Yoga lek:

Hvordan har du det i dag? Har kan man bruke kort med forskjellige ansiktsuttrykk som gjenspeiler tilsvarende følelser.  Barna trekker kortet som gjenspeiler det de føler i det øyeblikket. Deretter, om barnet ønsker, kan det fortelle litt om denne følelsen. Denne yoga leken inviterer barna til å reflektere over følelsene sine og få dem ut. Fint å integrere denne lekene hverdagen.

En lærerik fortelling:

En annen måte å få barna reflektere over følelsene sine er å lese en bok/fortelling som får barna gjenkjenne følelsene sine.

En fantastisk bok «Trollet Trym og den hemmelige farven» skrevet av Linn Stokke og Hans Normann Dahl har hjulpet meg masse i jobbe med barn, der de virkelig trengte hjelp med å gå ut av skallen sin og slippe følelsene sine fri.

Yoga øvelser:

Det er fint å supplere lesing av en sånn bok med yoga øvelser som åpner hofte og hjerte område, og god avspenning med visualisering. Det vil forsterke effekten og åpne kroppen og sinn til endring.

Avsluttning:

For barnas glede og fordypning kan barna få se Fantorangen på NRK Super om følelser.

Tips:

«Grønne tanker – glade barn» er en psykologisk førstehjelp, en veileder som har til hensikt å stimulere barnas tanke- og følelsesbevissthet. Det er fint å integrere i barnehagens hverdag.

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan integrere yoga i barnehagen, samt yogasekvenser relatert til fagområder og forskjellige temaer vi jobber med i barnehagen kan du bestille kurs for din barnehage.