SALGSBETINGELSER OG PERSONVERN

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt av:

Kjøp av utdanning, kurs og timer, samt varer og tjenester gjennom Yoga Med Oksana (Yoga med Oksana, Oksana Vaiciuniene org nr: 921620225) til kunder og forbrukere som kjøper og bestiller fra nettsiden, via Vipps, via Faktura og pr. mail.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post ved bestilling.​

  1. AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Herunder blant annet opplysninger om arrangementets tid, sted, innhold, pris og betingelser, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), samt disse salgsbetingelsene.

  1. PARTENE

Selgere er:
Yoga med Oksana, Oksana Vaiciuniene
Organisasjonsnummer: 921620225

Kontaktadresse: Havreslettskogen 40, 3516 Hønefoss

Telefon: 93289971

Mailadresse: oksana.yoga@outlook.com

Nettside: www.yogamedoksana.no

Kjøper: er den person som personalia er opplyst i bestillingen, og er over 18 år.​

  1. BETALING

Digitale varer:

Ved kjøp av digitale nedlasninger skal kjøper betale for disse før de mottar varen digitalt på e-post. Betaling skal skje gjennom vipps.

Fysiske varer:

Ved kjøp av fysiske varer skal kjøper betale med vipps før varene blir sendt.

Kurs:

Ved påmelding til kurs skal kjøper betale med faktura eller vipps.

  1. LEVERING

Fysiske varer leveres på post. Digitale varer leveres på e-post.

  1. ANGRERETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av fysiske produkter.

Angreretten gjelder ikke for påmelding til utdanning, kurs, retreats og arrangementer, samt nedlasninger som du allerede har lastet ned.

  1. RETURKOSTNADER

Kjøper er ansvarlig for å dekke de direkte kostnadene ved å returnene varer – forsendelses- eller transportkostnader, og eventuelle andre direkte utgifter som innkjøp av ny fraktemballasje.

  1. PÅMELDING

Påmelding til våre timer, kurs og utdanninger er økonomisk bindende.

Når du melder deg på forplikter du deg samtidig til å betale kursavgiften i sin helhet.​

  1. AVMELDING

Vi refunderer ikke under noen omstendigheter kursavgift/studieavgift (depositum).

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling, dersom kurs/utdanning er fulltegnet. Da vil kursavgift bli refundert i sin helhet.

  1. HVA SKJER MED KURSAVGIFT VED AKUTT SYKDOM?

Om kjøper blir syk rett før/under fysisk instruktør-kurshelg, vil kjøper få tilbud om å bytte fra fysisk kurs til onlinekurs.​​

10. LEVERING AV UTDANNING OG ARRANGEMENTER

Kurs og arrangementer arrangert av Oksana Vaiciuniene, leveres på oppgitt kursdato, tidspunkt og på det stedet som er oppgitt på nettsiden, med informasjon om utdanningen ved påmelding.

Yoga med Oksana tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi forbeholder oss retten til at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettportal, våre sosiale medier, vår markedsføring eller på annen måte.

11. AVLYSNING AV KURS OG ARRANGEMENTER

Ved akutt sykdom eller andre uforutsette hendelser forårsaket av «force majeure» kan planlagte kurs, utdanninger og timer bli avlyst/utsatt.

Yoga med Oksana vil alltid forsøke å endre tidspunkt der det er mulig, for å unngå avlysning.

Ved avlysning vil du få tilbud om å delta på et tilsvarende kurs ved et senere tidspunkt. Om dette ikke lar seg gjøre, vil du få refundert kursavgfiten i sin helhet.

Yoga med Oksana forbeholder seg retten til å avlyse kurs og timer med for få deltakere. Det vil da bli sendt ut mail og/eller sms med beskjed om kansellering senest 2 uker før det planlagte kurset, og kursavgift blir refundert i sin helhet.

12. KJØP AV FYSISKE PRODUKTER

DINE RETTIGHETER VED FEIL OG MANGLER. (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen rimelig tid etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig, gjerne med foto.​ Yoga med Oksana vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Angreretten er 14 dager fra forbrukeren får varen i fysisk besittelse.

13. SKADER

Yoga med Oksana har ikke ansvar for varer som blir skadet i frakt.

Yoga med Oksana har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du deltar på timer eller kurs hos oss eller anvender teknikker du har lært hos oss, som du praktiserer hjemme eller på kurs.

Når du melder deg på timer eller kurs hos Yoga med Oksana aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og helse. Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Yoga med Oksana eller Oksana Vaiciuniene for skader du pådrar deg på kurs, timer eller på vei inn eller ut fra kurslokalet.

Yoga med Oksana er ikke ansvarlig for dine eiendeler som mobil, penger, klær i garderobe, eller bil som står parkert foran kurslokalet, mens du er på kurs, under opphold eller på arrangementer arrangert av Yoga med Oksana.

Yoga med Oksana har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

Yoga, mindfulness og meditasjon erstatter ikke tradisjonell – medisinsk eller profesjonell behandling, men kan være et tilleggsalternativ i livets ulike faser.

14. OPPHAVSRETT

Selskapets nettsteder inneholder åndsverk som eies av selskapet, samarbeidspartnere og av tredjepart som lisensiert innhold. Inkludert i dette er tjenestene, kursprogrammene og materiell som ligger offentlig tilgjengelig på nettstedet samt varemerker, logo, design, tekst, video, lyd, bilder, grafikk og arrangement av dette, såkalt «utseende og preg».

Dette er eiendom med opphavsrett etter Åndsverkloven og må ikke modifiseres, publiseres, overføres, kopieres, videreselges eller utnyttes på noen måte, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra selskapet på forhånd.

Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse bestemmelsene risikeres juridisk forfølgelse av saken.

15. PERSONOPPLYSNINGER

Yoga med Oksana behandler bare personopplysninger du oppgir til oss, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

– du har samtykket i utleveringen, eller

– når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

– i lovbestemte tilfelle.

Ved påmelding til markedsføringskommunikasjon, vil vi samle inn navn og e-postaddresse, som vi vil bruke til å kommunisere med deg om våre kurs og varer.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du når som helst kontakte oss på oksana.yoga@outlook.com

16. KONFLIKTLØSNING

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukerklageutvalget. Vedtak fattet av Forbrukerklageutvalget blir rettskraftige en måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting.

Har du spørsmål? Ta kontakt på: oksana.yoga@outlook.com