barneyoga workshop

Barneyoga kurs for barnehager

Yoga og Mindfulness i Barnehagen – et kurs for dere som jobber med barn.

Med Oksana Vaiciuniene – pedagog, yogalærer, kursholder, forfatter

Hvorfor yoga og mindfulness i barnehagen?

Yoga & Mindfulness kan være en fin metode for å hjelpe barna med å bli sterkere og  mer balansert både kroppslig, emosjonelt og mentalt. I en hverdag fylt av mange inntrykk og krav barna kan ha behov for en pustepause og støtte til selvregulering. I barneyoga har vi mange verktøy som kan hjelpe barna med dette.

Til og med er yoga i barnehagen en ny måte å kommunisere med barna på. Det handler om å være til stede, lære og utforske sammen med barn på en morsomt og lærerik måte ved å bruke barnas språk.

Samtidig ved å gjøre yoga sammen med barn, hjelper vi barna til å slappe av, få mer balanse både i kroppen og i følelsene, få mer selvtillit, stole på seg selv og andre og å ikke handle reaktivt. Barna  lærer om kroppen og seg selv, lærer å være seg selv, blir mer fokuserte og glade. Samtidig formidles yogaen for barn på en leken måte gjennom barns språk som gjør at barna lett kan lære og integrere det i sin hverdag.

Alt dette er gode forutsetninger for barnas videre utvikling og gir større muligheter for selvrealisering. For det barna lærer fra de er små, blir til en vane.

I tillegg kan barneyoga være et nyttig verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, der vi kan arbeide ut i fra de ulike fagområdene i rammeplanen og ut i fra barns behov og forutsetninger.

Praktisk Informasjon

 • Kursene er tilpasset for dere som jobber i barnehage. Målet er å vekke interesse for yoga i barnehage, samt lære å ha yoga med barn på en morsomt og lærerik måte gjennom fortellinger, eventyr og barneyoga kort.
 • Dere kan velge mellom noen kurs som er tilpasset kveldsmøter og går over 3 timer, 1 dags alt omfattende kurs for planleggingsdager som går mer i dybden eller kan deles i flere kveldsmøter med forskjellige aktuelle temaer.
 • Alle 3 timers kurs er laget som en enkelt kurs men utfyller også  hverandre. De kan derfor bestilles separat eller som fortsettelses/fordypningskurs.
 • Ved bestilling av flere kurs får dere 10% rabatt.
 • Dere får med en verktøykasse/kompendium med barneyoga stillinger, puste teknikker, meditasjoner og barneyoga sekvenserer som blir introdusert på kurset og som dere kan bruke i barnehagen.
 • All kursmateriell blir sendt via e-mail som dere printer selv til hver deltaker.
 • Dere kan komme med ønsker for kursets innhold og varighet.
 • Det er mulighet å ha kurs/workshop via zoom. Kontakt for avtale.
 • Som kursdeltaker får du 10% rabatt på yoga kortene.
 • Undervisningen er ikke mva-pliktig. Ingen moms tilfaller.
 • Påmeldingen er bindende.
 • Reisekostnader kan påregnes ved lengre reisetid (etter avtale)

Jeg gleder meg til å dele dette fantastiske verktøyet med dere som jobber med barn til daglig og har et stort håp om at yoga i barnehagen kan være  en hjelpemiddel og som en mulighet for barns velvære nå og senere i livet. For det barna lærer fra de er små, blir til en vane!

Har du spørsmål eller vil bestille kurs til din barnehage? Ta gjerne kontakt!

yogakort for barn
yogakort for barn
yogakort for barn

Introduksjonskurs

Yoga og mindfulness i barnehagen

3 timers kurs

Dette er et introduksjonskurs i barne yoga og mindfulness.

På dette kurset får dere lære grunnleggende aspekter i barneyoga og hvordan introdusere yoga for barn. Dere lærer enkle barneyoga øvelser, pusteteknikker, samt meditasjoner og avspenningsteknikker som vil gi barna en pustepause i en travel hverdag og styrke dem både fysisk og mentalt.

Dere kommer også til å få innsikt i hvordan de ulike øvelsene påvirker kroppen og sinnet. Det blir introdusert noen enkle barneyoga sekvenser og dere blir introdusert for yogakort for barn som er et godt verktøy i barneyoga.

Etter dette kurset vil dere være i stand til å lede enkle yoga timer for barns glede.

Kursinnhold:

 • Hva er barneyoga?
 • Hvorfor yoga i barnehagen?
 • Hvordan introdusere yoga for barn?
 • Hvordan påvirker de ulike yoga øvelsene kroppen og sinnet? 
 • Barneyoga i praksis:
  – Hjelpemidler i barneyogatimen
  Bruk av yogakort i en barneyoga time.
  Enkle yogaøvelser og sekvenser, pusteteknikker, meditasjoner basert på yogakort 
  Noen mindfulness og avspenningsteknikker
  1 eksempel yogastund
 • Hvordan lage gode yoga stunder for barn – de voksnes rolle

     Praktisk Info:

     • Kurset er beregnet for 4 timer.
     • Prisen er 11.990 kr.
     • Prisen er beregnet for en gruppe inntil til 15 voksne.  200 kr. påregnes for hver ekstra voksen opp til 30 personer. For en større gruppe ta kontakt for avtale.
     • Prisen inkluderer kursmateriell –  Yogakort, hefte med hjelpemidler i barneyogatimen ,  hefte med noen Puste, mindfulnes og  avspenningsteknikker + bonus hefte med korte barneyoga sekvenser.
     • Som kursdeltaker får du 10% rabatt på yogakort og andre produkter.
     yogakort for barn

     Grunnkurs

     Gode yogastunder med yogaeventyr,
     sang og lek

     4 timers kurs

     Dette kurset er et fordypningskurs der vi vil dykke dypere inn i barneyogas verden gjennom lek, sang, eventyr og fortellinger.  Kurset passer for de som har tatt 4 timers introduksjonskurs i yoga og mindfulness i barnehagen. 

     Dette er et rent praktisk kurs/workshop der dere lærer å introdusere yoga for barn på en spennende og lærerik måte gjennom eventyr, fortellinger og barnesanger, ut fra barnas perspektiv, samt temaer og mål dere jobber med på avdelingen eller i barnehagen.

     Kursinnhold:

     • Yoga som et pedagogisk verktøy.
     • Barneyoga stunder ut fra temaer og mål dere jobber med på avdelingen eller i barnehagen.
     • Hjelpemidler i yoga timen.
     • Hvordan bygge opp en god yogastund?
     • Barneyoga i praksis:
      – Enkle barne Yoga Øvelser og pusteteknikker
      – Enkle Mindfulness og avspenningsteknikker
      – Barnesanger og rym i barneyoga
      – Yoga eventyr og fortellinger som fremmer empati og medfølelse
      – 1 eksempel yogastund og meditasjon/avspenning

     Praktisk Info:

     • Kurset er beregnet for 4 timer.
     • Prisen er 11.990 kr.
     • Prisen er beregnet for en gruppe på inntil 15 voksne. 200 kr. påregnes for hver ekstra voksen opp til 30 personer. For en større gruppe ta kontakt for avtale.
     • Prisen inkluderer kursmateriell, hefte med barneyogaøvelser og pusteteknikker,  hefte med noen Puste, mindfulnes og  avspenningsteknikker, samt hefte med 2 barneyoga sekvenser med bilder som dere kan ta i bruk med en gang.
     • Som kursdeltaker får du 10% rabatt på yoga kort og andre produkter.
     yogakort for barn

     Introduksjon + Grunnkurs

     Yoga og mindfulness i barnehagen
     – yoga som et pedagogisk verktøy

     1 dags kurs

     Dette er 1 dags kurs der dere får dykke inn i yogas hemmeligheter. Kurset omfatter både introduksjons- og fordypningskurset ovenfor.

     På dette kurset skal vi også  gå gjennom  hvordan barneyoga kan være et nyttig verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen og i barnas hverdag  med tanke på å støtte barnas selvregulering, bygge eller styrke vannskap, stimulere språkutvikling, som strategi i forebyggende arbeid mot mobbing, i observasjon m.m.

     Kursinnhold:

     • Alt det som inngår i introduksjons- og fordypningskurs.
     • Positiv berøring/ yogamasasje.
     • 2 eksempel yoga stunder og meditasjon/avspenning
     • Yoga starter med oss selv.

     Praktisk Info:

     • Kurset er beregnet for 7.5 timer med tid for spørsmål og svar.
     • Prisen er 19.990kr.
     • Prisen dekker en gruppe på inntil 15 voksne . 200 kr. påregnes for hver ekstra voksen opp til 30 personer. For en større gruppe, ta kontakt for avtale.
     • Prisen inkluderer kursmateriell – hefte med hjelpemidler i barneyogatimen, hefte med mindfulness og avspenningsteknikker, hefte med barneyogaøvelser og pusteteknikker, samt hefte med 3 barneyoga sekvenser med bilder som dere kan ta i bruk med en gang,+ bonus hefte.
     • Som kursdeltaker får du 10% rabatt på yoga kort og andre produkter.
        yogakort for barn

        Tilleggskurs

        Yoga som et verktøy for å støtte barnas selvregulering

        4 timers kurs

        På dette kurset vil dere lære hvordan yoga kan hjelpe barna med selvregulering. Vi går gjennom enkle barne yogaøvelser, pusteteknikker, mindfulness øvelser samt avspenningsteknikker som vil hjelpe barna med å aktivere den rogivende (parasympatiske) delen av nervesystemet og styrke reguleringssystemet i kroppen.

        Dere får innsikt i hvordan kroppen fungerer, spesielt vagusnerven og pusten, og hvordan de ulike øvelsene påvirker kroppen og sinnet.

        Kursinnhold:

        • Yoga og toleransevindu
        • Hvordan påvirker yoga nervesystemet?
        • Pustens magi og vagusnerven
        • Barneyoga i praksis:
         – Enkle yogaøvelser, pusteteknikker, mindfulness øvelser,
         avspenningsteknikker for å støtte barnas selvregulering.
        • Yoga med barn starter med oss selv.

        Praktisk Info:

        • Kurset er beregnet for 4 timer, med tid for spørsmål og svar.
        • Prisen er 11.990kr.
        • Prisen dekker en gruppe på opp til 15 voksne. 200 kr. påregnes for hver ekstra person opp til 30 personer. For en større gruppe ta kontakt for avtale.
        • Prisen inkluderer kursmateriell med øvelser som dere kan ta i bruk med en gang.
        • Som kursdeltaker får du 10% rabatt på yoga kort og andre produkter.
        • Begge tilleggskursene kan bli gjort om til et en dags kurs for en redusert pris – 19.990kr.
        yogakort for barn

        Tilleggskurs

        Spesialyoga – yoga for barn som
        trenger litt ekstra   

        4 timers kurs

        Dette er et fordypningskurs/workshop der vi går dypere inn i kroppen og utforsker barneyoga fra et terapeutisk perspektiv. Vi lærer hvordan yoga kan hjelpe barn som trenger litt ekstra hjelp til å takle utfordringer i hverdagen – barn med autismespekterforstyrrelser (mildere symptomer), hyperaktivitet eller ADHD, barn med traumaer, økt angstnivå, stress, impulsivitet, aggressivitet, økt sosial tilbaketrekning, redusert språkferdighet og kommunikasjon, barn med motoriske utfordringer, barn med redusert synsevne.

        Dere lærer barneyogaøvelser, enkle puste-teknikker, meditasjoner og avspenningsteknikker som fungerer best og får innsikt i hvordan de ulike øvelsene påvirker kroppen og sinnet.

        Kursinnhold:

        • Hvordan kan yoga hjelpe barn som trenger litt ekstra?
        • Hvordan de ulike øvelsene påvirker kroppen og sinnet
        • Unike barn-unik yoga:
         – Hvordan lage gode yoga stunder for unike barn
         – Yogavelser, puste teknikker, meditasjoner og avspennings teknikker som fungerer best
         – Yoga-verktøy

         Praktisk Info:

         • Kurset er beregnet for 3 timer, med tid for spørsmål og svar.
         • Prisen er 7300kr.
         • Prisen dekker en gruppe på opp til 15 personer. 150kr påregnes for hver ekstra person opp til 30 personer. For en større gruppe ta kontakt for avtale.
         • Prisen inkluderer kursmateriell med øvelser som dere kan ta i bruk med en gang.
         • Som kursdeltaker får du 10% rabatt på yoga kort og andre produkter.
         • Begge tilleggskursene kan bli gjort om til et en dags kurs for en redusert pris – 19.990kr.

            Tilbakemeldinger

            “Vi i Almemoen Fus barnehage synes du hadde et veldig fint barneyogakurs for oss. Du var en inspirerende foredragsholder som forklarte øvelser og teori om yoga på en måte som var lett og forstå. Vi fikk mange morsomme og nyttige tips til hvordan gjøre yoga sammen med barn på en leken måte. Fint å få utdelt et hefte med beskrivelser av ulike øvelser. Bra at det også var teori knyttet opp til hvorfor gjøre de ulike øvelsene/ hvilket utbytte kroppen har av å gjøre akkurat den øvelsen. Det var fint å få gjøre ulike barneyogaøvelser selv på kurset, det man gjør selv husker man bedre. Vi er mange i barnehagen som nå bruker øvelsene dine på ulike måter i hverdagen med barna👍 Takk for flott kurs og gode tips!”

            – Almemoen Fus Barnehage

            «Tuusen takk til deg, Oksana for en dag, og hvilken kunnskap og erfaring du sitter på- og deler! Anbefaler alle som er opptatt av barns ve og vel og ta dette kurset om det blir en ny sjanse! Og yogakortene er helt fantastiske! Heldige er alle barn (og voksne) som får ta del i dem:). Jeg gav kortene i dåpsgave i går og holdt også faddertalen basert på kortene. Tok gjestene blant annet med på en liten yogisk reise med kortet ditt «Pustebamse»! Stor suksess! Takk igjen, Oksana.»

            – Kristine Bull-Engelstad

            «Vi synes det var en veldig fin og lærerik økt:-)»

            – Lilleslottet Barnehage 

            Gratis hefte!

            Hjelpemidler i barneyoga

            Digitale Barneyoga Hefter

            Nå kan du sette sammen din egen barne-yoga skattekiste med nedlasninger som du kan ta i bruk med en gang!