yoga med oksana kurs for barnehageansatte

Yoga i barnehagen

Kurs for barnehageansatte

For meg er yoga i barnehagen en ny måte å kommunisere med barna på. Det handler om å lære og utforske på en morsom og trygg måte, ved å bruke barnas språk.


Ved å gjøre yoga sammen med barna, hjelper vi de samtidig med å slappe av, stresse ned, bli mer i balanse følelsesmessig og i kroppen, utvikle grov- og finmotorikk, få mer selvtillit, stole på seg selv og andre og å ikke handle reaktivt. Barna lærer om kroppen og seg selv, lærer å være seg selv. De blir mer fokuserte, får mer energi og blir mer glade. Barneyoga fremmer til og med tålmodighet og empati, som er viktig både for individuell og relasjonsmessig harmoni.

Alt dette er gode forutsetninger for barnas videre utvikling og gir større muligheter for selvrealisering. For det barna lærer fra de er små, blir til en vane.

I tillegg kan barneyoga være et nyttig verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, som å støtte barns selvregulering, styrke vennskap og mobbing forebyggende. Barneyoga kan til og med være til stor hjelp for å arbeide systematisk med de ulike fagområdene i rammeplanen.

Om kursene

Disse kursene er beregnet for dere som jobber med barn. Målet er å vekke interesse for yoga i barnehage, samt lære dere hvordan dere kan introdusere yoga for barn på en morsom og lærerik måte gjennom fortellinger, eventyr og barneyoga kort.

3 timers kurs (perfekt for kveldsmøter):

Det er et introduksjonskurs i barneyoga. På kurset kommer dere til å lære noen enkle barneyogaøvelser, pusteteknikker og meditasjoner. Dere kommer til å bli kjent med ulike yoga elementer og lære å sette sammen en barneyogatime ut i fra barnas alder, behov og perspektiv. Dere kommer også til å få innsikt i hvordan de ulike øvelsene påvirker kroppen og sinnet og dere får innblikk hvordan yoga kan hjelpe i det pedagogiske arbeidet. 

Kursets Innhold

 • Ett eksempel klasse i barneyoga
 • Hva er barneyoga? 
 • Hvorfor yoga i barnehagen?
 • Enkle fysiske øvelser, pusteteknikker og meditasjoner.
 • Hvordan lage en enkel barneyoga sekvens ut i fra barnas alder, behov og perspektiv.
 • Kursmateriale med yogaøvelser.

1 dagskurs (perfekt for en planleggingsdag):

På dette kurset kommer vi til å dykke dypere inn i yogas hemmeligheter. Dere kommer til å lære enda flere barneyogaøvelser, puste teknikker og meditasjoner. Dere kommer til å bli kjent med yoga- elementer og lære å sette sammen en barneyogatime ut i fra temaer og mål dere jobber med på avdelingen eller i barnehagen, samt bøker og eventyr. Vi kommer også til å se nærmere på hvordan kroppen fungerer og hvordan de ulike øvelser påvirker kroppen og sinnet.

Dere kommer også til å lære hvordan barneyoga kan være et nyttig verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen og i barnas hverdag, som å støtte barns selvregulering, bygge eller styrke vennskap, stimulere språkutvikling, som strategi i forebyggende arbeid, og som observasjon. Vi kommer også til å snakke om barns betraktning og dere kommer til å lære å sette sammen en barneyogatime ut i fra barns behov og perspektiv. Flere barneyoga sekvenser blir introdusert og det blir rom for diskusjoner. Kurset er beregnet på 7,5 timer. Pris etter avtale.

Kursets Innhold

 • 3 eksempel klasser i barneyoga
 • Hva er barneyoga? 
 • Hvorfor yoga i barnehagen?
 • Barneyoga fra et pedagogisk perspektiv
 • Barneyoga fra et terapeutisk perspektiv
 • Fysiske øvelser, pusteteknikker og meditasjoner.
 • Barns betraktning.
 • Hva er yogisk observasjon?
 • Yoga som verktøy.
 • Barneyoga i praksis: Hvordan lage en enkel barneyoga sekvens ut i fra temaer og mål dere jobber med i barnehagen, samt bøker og eventyr. Hvordan lage en enkel barneyoga sekvens ut i fra  barnas alder, behov og perspektiv.
 • Barneyoga starter med oss selv.
 • Ritualer og elementer i barneyoga.
 • Kursmateriale med øvelser, samt 3 barneyoga sekvenser med bilder som dere kan ta i bruk med en gang. 

Jeg gleder meg til å dele dette fantastiske verktøyet med dere som har barn eller jobber med barn til daglig og har et stort håp om at barneyoga kan hjelpe barna til å takle livets utfordringer nå og i framtiden.

Tilbakemeldinger:

“Vi i Almemoen Fus barnehage synes du hadde et veldig fint barneyogakurs for oss. Du var en inspirerende foredragsholder som forklarte øvelser og teori om yoga på en måte som var lett og forstå. Vi fikk mange morsomme og nyttige tips til hvordan gjøre yoga sammen med barn på en leken måte. Fint å få utdelt et hefte med beskrivelser av ulike øvelser. Bra at det også var teori knyttet opp til hvorfor gjøre de ulike øvelsene/ hvilket utbytte kroppen har av å gjøre akkurat den øvelsen. Det var fint å få gjøre ulike barneyogaøvelser selv på kurset, det man gjør selv husker man bedre.
Vi er mange i barnehagen som nå bruker øvelsene dine på ulike måter i hverdagen med barna👍

Takk for flott kurs og gode tips!”

– Almemoen Fus Barnehage

La oss holde kontakten!

Meld deg på her om du er interessert i kurs og workshops om barneyoga og vil høre mer om kommende arrangementer!

Jeg sender kun mail om det som er relevant og kun når det er relevant, så du vil ikke bli spammet. Du kan melde deg av når som helst.